Naše firma má ve svém čele na rozhodujících místech ve vedení zkušené techniky a zaměstnává odpovědné zedníky a řemeslníky odvádějící kvalitní profesní práci. Majitel a všichni její zaměstnanci mají dlouholetou praxi v oboru stavebnictví. Klademe důraz na kvalitu a odbornost prací, kompletnost a rychlost dodávek, dodržení smluvních termínů ukončení stavebních prací a předání stavby objednateli. Pružně reagujeme a řešíme požadavky investorů a případné změny projektů. Jen tyto atributy nám umožňují prosadit se na trhu ve velké konkurenci dodavatelů stavebních prací.
Firma zavedla a udržuje systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 v oboru pozemní a inženýrské stavitelství.

Firma disponuje v současné době:stavební technik3
 zedník12
 stavební dělník4
 řidič2

Tato skutečnost spolu s  vytvořeným komplexním systémem subdodavatelů jednotlivých prací a řemesel zaručuje dodržení dohodnutých termínů ukončení staveb i kvalitu provedených prací a tím i celého díla.

Firma vlastní veškerou potřebnou stavební mechanizaci včetně vlastní nákladní dopravy.

V rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" zajišťuje naše firma veškerou potřebnou dokumentaci k vyřízení dotací, jako je odborná studie, projektová dokumentace, odborný posudek objektu.
 
  rekonstrukce, modernizace a výstavba, inženýrské sítě, pozemní a průmyslové stavby LIKOSTAV spol. s r.o. © 2008
powered by WebEffect