Firma zavedla, uplatňuje, udržuje a zlepšuje systém managementu kvality v oblasti, která je vymezena identifikovanými procesy. Vychází při tom z procesně orientovaného modelu
ČSN EN ISO 9001.
Vedení vyhlásilo Politiku kvality, která je shodná s vizí budoucnosti firmy a je rámcem pro cíle kvality, určující dílčí úkoly pro konkrétní úseky a pracovníky. Vedení při plánování procesů přiděluje odpovědnosti, komunikuje požadavky, zajišťuje informace a zdroje. Jak výrobky tak procesy se pravidelně monitorují a hodnotí se dosažené výsledky. Interní audity uvnitř systému vyhledávají slabá místa, tj. možné příčiny neshod. Přezkoumání systému managementu završuje cyklus neustálého zlepšování, uplatňuje opatření k nápravě a navrhuje preventivní opatření. Procesy zajišťované externě (odborné zkoušky výrobků, kooperace apod.) jsou v systému zahrnuty a vhodně řízeny. Za efektivitu systému managementu jakosti ve sdružení odpovídá jednatel.

Jednatel garantuje:

 • soulad politiky kvality a cílů kvality s ostatními cíli firmy
 • zajištění zdrojů potřebných pro trvalé udržování a zlepšování SMK
 • respektování legislativních a závazných předpisů při činnostech firmy
 • podporu při rozvíjení na jakost orientované podnikové kultury.


 • CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016
   
    rekonstrukce, modernizace a výstavba, inženýrské sítě, pozemní a průmyslové stavby LIKOSTAV spol. s r.o. © 2008
  powered by WebEffect